Peter Mentz                      Mail: PRRVVS@hotmail.dk

John Bendsen                 Mail: john@fam-bendtsen.dk

Der kan fra tid til anden forekomme hjælpetrænere ud over den faste trænerstab